Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Domar från Lagkommisionen
Lagkommissionens arbetsuppgifter och befogenheter
Lagarna i fulltext
Våra Vanligaste Domar
Prejudikatsamling
TL-seminarier 1997 och 1998
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 

1997 års LAGAR för TÄVLINGSBRIDGE
 
KAPITEL Innehåll
  Sveriges Bridgeförbunds Lagkommission
I Definitioner
II Inledning
III Spelets förberedelser och genomförande
IV Allmänna bestämmelser gällande regelbrott
V Budgivning
VI Spelet
VII Bridgeetik
VIII Poängräkning
IX Tävlingsansvar
X Tävlingsledaren
XI Överklaganden
XII Sveriges Bridgeförbunds tilläggsbestämmelser