Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Domar från Lagkommisionen
Lagkommissionens arbetsuppgifter och befogenheter
Lagarna i fulltext
Våra Vanligaste Domar
Prejudikatsamling
TL-seminarier 1997 och 1998
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 


1997 års BRIDGELAGAR, Kapitel XI
 
Överklaganden
 
92. Rätt att överklaga
A. Den tävlandes rättighet
B. Tidpunkt för överklagandet
C. Hur överklagandet sker
D. De överklagandes enighet
93. Tillvägagångssätt vid överklagande
A. Ingen tävlingsjury
B. Tävlingsjury finnstillgänglig
C. Överklagande till Lagkommissionen
Appendix I. Tillvägagångssätt med skärmar