Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Domar från Lagkommisionen
Lagkommissionens arbetsuppgifter och befogenheter
Lagarna i fulltext
Våra Vanligaste Domar
Prejudikatsamling
TL-seminarier 1997 och 1998
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 


1997 års BRIDGELAGAR, Kapitel X
 
Tävlingsledaren
 
AVDELNING 1 - ANSVARSOMRÅDE
81. Skyldigheter och befogenheter
A. Officiell status
B. Begränsningar och ansvar
C. Tävlingsledarens skyldigheter och befogenheter
D. Delegering av ansvar
82. Rättelse av felaktigt tillvägagångssätt
A. Tävlingsledarens skyldigheter
B. Rättelse av fel
B. Felaktigt domslut
83. Information om rätten att överklaga
AVDELNING 2 - DOMSLUT
84. Domslut när parterna är eniga i sak
A. Inget straff
B. Straff enligt lagarna
C. Spelarnas valmöjlighet
D. Tävlingsledarens valmöjlighet
E. Tävlingsledaren använder sitt omdöme
85. Domslut när parterna är oeniga
A. Sakfrågan avgjord
B. Sakfrågan ej avgjord
AVDELNING 3 - RÄTTELSER AV REGELBROTT
86. Korrigerad poäng i lagtävling
A. Medelpoäng vid imp-beräkning
B. Två icke-balanserande resultat i cupmatcher
C. Ersättningsbricka
87. Förvanskad bricka
A. Definition
B. Uträkning av en förvanskad bricka
AVDELNING 4 - STRAFF
88. Poäng som gottgörelse
89. Straff i individuella tävlingar
90. Straff för felaktigt förfarande
A. Tävlingsledarens auktoritet
B. Förseelser som bestraffas
91. Bestraffning, avstängning eller diskvalificering
A. Tävlingsledarens befogenheter
B. Rätt att diskvalificera