Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Domar från Lagkommisionen
Lagkommissionens arbetsuppgifter och befogenheter
Lagarna i fulltext
Våra Vanligaste Domar
Prejudikatsamling
TL-seminarier 1997 och 1998
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 


1997 års BRIDGELAGAR, Kapitel IX
 
Tävlingsansvar
 
80. Ansvarig organisation
A. Tävlingsledare
B. Arrangemang i förväg
C. Speltider
D. Villkor för deltagande
E. Speciella tävlingsvillkor
F. Tilläggsbestämmelser
G. Överklagande