Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Domar från Lagkommisionen
Lagkommissionens arbetsuppgifter och befogenheter
Lagarna i fulltext
Våra Vanligaste Domar
Prejudikatsamling
TL-seminarier 1997 och 1998
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 


1997 års BRIDGELAGAR, Kapitel VIII
 
Poängräkning
 
77. Poängtabell för tävlingsbridge
  TRICKPOÄNG
  BONUSPOÄNG
  STRAFFPOÄNG
78. Metoder för poängberäkning
A. Topscoreberäkning
B. IMP-beräkning
C. Totalpoäng
D. Särskilda poängberäkningsmetoder
79. Vunna stick
A. Enighet om antal vunna stick
B. Oenighet om antal vunna stick
C. Fel i uträkningen