Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Domar från Lagkommisionen
Lagkommissionens arbetsuppgifter och befogenheter
Lagarna i fulltext
Våra Vanligaste Domar
Prejudikatsamling
TL-seminarier 1997 och 1998
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 

VÅRA VANLIGASTE DOMSLUT
 
För fullständighet - se 1997 års lagar
 
Budgivning Vilka bud skall alerteras?
Bud utom tur
Otillräckligt kontraktbud
Rättelse av felaktig förklaring
Otillåtna upplysningar
 
29, 30, 31, 32
27
75 D
16
 
Spel Utspel utom tur
Ej etablerad revoke
Litet straffkort
Stort straffkort
Etablerad revoke
Spelat kort
Omtvistat anspråk
Spelföraren spelar från fel hand
50, 54, 55
61, 62, 63
50
50
63, 64
45
68, 69, 70
55