Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Domar från Lagkommisionen
Lagkommissionens arbetsuppgifter och befogenheter
Lagarna i fulltext
Våra Vanligaste Domar
Prejudikatsamling
TL-seminarier 1997 och 1998
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 
Tävlingsledarseminarier

 
1997
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Felaktig förklaring
Alertering
Alertering
Alertering
Alertering
Alertering
Tvekan
Tvekan
Tvekan
Tvekan
Felaktig förklaring
Felaktig förklaring
Felaktig förklaring
Felaktig förklaring
Tvekan
Mera tvekan
Tvekan
Tvekan
Tvekan
Tvekan
Korr. poäng mm
Korr. poäng mm
Korr. poäng mm
Korr. poäng mm
TL vid bordet
TL vid bordet
TL vid bordet
Korr. resultat
Tvekan
1998
 
01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Alertering
Uträkn. korr. poäng
Anspråk
Felaktig förklaring
Otillåten upplysning
Alertering
Alertering
Alertering
Bud utom tempo
Bud utom tempo
Bud efter fundering
Bud efter fundering
Bud efter fundering
Bud efter fundering
Anspråk
Psykiska bud
Psykiska bud
Träkarlen gör revoke
Felaktig förklaring
Felaktig förklaring
Ofullständig förklaring
Otillåten upplysning
Otillåten upplysning
Otillåten upplysning
Otillåten upplysning
Olämpligt sätt att fråga