Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Domar från Lagkommisionen
Lagkommissionens arbetsuppgifter och befogenheter
Lagarna i fulltext
Våra Vanligaste Domar
Prejudikatsamling
TL-seminarier 1997 och 1998
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 


1997 års BRIDGELAGAR, Kapitel III
 
Spelets förberedelser och genomförande
 
6. Blandning och giv
A. Blandningen
B. Given
C. Närvaro av båda paren
D. Ny blandning och omgiv
E. Tävlingsledarens valmöjligheter rörande blandning och giv
F. Duplicering
7. Kontroll av brickor och kort
A. Brickans placering
B. Uttagande av korten ur brickan
C. Återställande av korten till brickan
D. Ansvar för korrekt tillvägagångssätt
8. Ronder och brickbyten
A. Flyttning av brickor och spelare
B. Rondens slut
C. Avslutande av sista ronden och av omgången