Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Domar från Lagkommisionen
Lagkommissionens arbetsuppgifter och befogenheter
Lagarna i fulltext
Våra Vanligaste Domar
Prejudikatsamling
TL-seminarier 1997 och 1998
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 


1997 års BRIDGELAGAR, Kapitel VII
 
Bridgeetik
 
72. Allmänna principer
A. Följande av lagarna
B. Lagöverträdelser
73. Upplysningar mellan medspelare
A. Korrekt sätt att utbyta upplysningar med partnern
B. Felaktigt sätt att utbyta upplysningar med partnern
C. En spelare får ovidkommande upplysningar av sin partner
D. Variationer i tempo eller uppträdande
E. Vilseledande
F. Brott mot bridgeetiken
74. Uppträdande och etikett
A. Korrekt uppträdande
B. Etikett
C. Brott mot korrekt förfarande
75. Överenskommelser med partnern
A. Särskilda överenskommelser
B. Avsteg från överenskommelserna
C. Svar på frågor om parets överenskommelser
D. Rättelse av felaktig förklaring
76. Åskådare
A. Uppträdande under budgivning och spel
B. Deltagande i spelet