Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Domar från Lagkommisionen
Lagkommissionens arbetsuppgifter och befogenheter
Lagarna i fulltext
Våra Vanligaste Domar
Prejudikatsamling
TL-seminarier 1997 och 1998
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 


1997 års BRIDGELAGAR, Kapitel V
 
Budgivning
 
DEL 1 - KORREKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
AVDELNING 1 - BUDGIVNINGSPERIODEN
17. Budgivningens förlopp
A. Budgivningsperiodens början
B. Det första budet
C. Efterföljande bud
D. Kort från fel bricka
E. Budgivningsperiodens slut
18. Kontraktbud
A. Korrekt angivande
B. Upphävt kontraktbud
C. Tillräckligt kontraktbud
D. Otillräckligt kontraktbud
E. Rangordningen mellan benämningarna
F. Annorlunda metoder
19. Dubbelt och redubbelt
A. Dubblingar
B. Redubblingar
C. Upphävd dubbling eller redubbling
D. Poängen för ett dubblat eller redubblat kontrakt
20. Upprepning och förklaring
A. Bud som ej uppfattas
B. Upprepning av budgivning under budgivningsperioden
C. Upprepning efter det avlsutande passet
D. Vem får återge budgivningen
E. Rättelse av fel i återgivningen
F. Förklaring av bud
21. Bud baserat på oriktig upplysning
A. Bud baserat på eget missförstånd
B. Bud baserat på en motståndares oriktiga upplysning
AVDELNING 2 - BUDGIVNINGENS SLUT
22. När budgivningen avslutats
A. Ingen spelare har bjudit annat än pass
B. En eller flera spelare har bjudit ett aktivt bud
DEL 2 - REGELBROTT
23. Framtvingat pass som orsakar skada
AVDELNING 1 - VISAT KORT UNDER
BUDGIVNINGEN
24. Under budgivningen visat eller spelat kort
A. Lågt kort som ej spelats i förtid
B. Ett enstaka honnörskort eller ett kort som spelats
     i förtid
C. Två eller fler visade kort
AVDELNING 2 - ÄNDRADE BUD
25. Korrekta och felaktiga ändringar av bud
A. Omedelbar ändring av oavsiktligt bud
B. Fördröjd eller avsiktlig ändring
26. Utspelsbestraffning i samband med återtaget bud
A. Budet anknöt till viss färg
B. Övriga återtagna bud
AVDELNING 3 - OTILLRÄCKLIGT
KONTRAKTBUD
27. Otillräckligt kontraktbud
A. Otillräckligt kontraktbud godkännes
B. Otillräckligt kontraktbud godkännes ej
C. Otillräckligt kontraktbud utom tur
AVDELNING 4 - BUD UTOM TUR
28. Bud som anses avgivna i rätt tur
A. MTH har dömts att passa
B. Bud av rätt spelare upphäver bud utom tur
29. Behandling av bud utom tur
A. Förverkande av rätten till bestraffning
B. Bud utom tur upphävs
C. Konventionellt bud utom tur
30. Pass utom tur
A. Innan någon avgivit ett kontraktbud
B. Efter att någon avgivit ett kontraktbud
C. Konventionellt pass
31. Kontraktbud utom tur
A. MTH stod i tur att bjuda
B. Partnern eller MTV stod i tur att bjuda
32. Dubbling och redubbling utom tur
A. När den felandes partner skulle bjuda
B. När MTH stod i tur att bjuda
33. Samtidiga bud
34. Bibehållen rätt att bjuda
AVDELNING 5 - OTILLÅTNA BUD
35. När ett otillåtet bud inte bestraffas
A. Dubbling eller redubbling
B. Brott mot skyldigheten att passa
C. Bud över 7-tricksnivån
D. Bud efter det avslutande passet
36. Otillåten dubbling eller redubbling
37. Bud i strid mot skyldigheten att passa
38. Bud över 7-tricksnivån
39. Bud efter avslutad budgivning
A. Pass, eller bud från spelföraren eller träkarlen
B. Aktiva bud från en motspelare
AVDELNING 6 - KONVENTIONER OCH
ÖVERENSKOMMELSER
40. Samförstånd med partnern
A. Rätten att välja bud eller spelsätt
B. Förbud mot hemliga överenskommelser
C. Tävlingsledarens möjligheter
D. Regler för användande av konventioner
E. Deklarationskort