Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Domar från Lagkommisionen
Lagkommissionens arbetsuppgifter och befogenheter
Lagarna i fulltext
Våra Vanligaste Domar
Prejudikatsamling
TL-seminarier 1997 och 1998
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 


1997 års BRIDGELAGAR, Kapitel XII
 
Sveriges Bridgeförbunds tilläggsbestämmelser
 
DEL 1 - RESULTAT AV TÄVLINGAR
94. Vinnare
A. Vinnare i tävling med topscore
B. Vinnare i tävling med imp
95. Samma poängtal - särskiljning
A. Särskiljning med topscore
B. Särskiljning med imp
96. Poäng för frirond
A. I tävling med topscore
B. I tävling med imp
97. Olika topscore i olika omgångar
98. Resultatredovisning och protokollföring
A. De tävlandes protokollföring
B. Tävlingsledaren
C. Datoruträkning
DEL 2 - FÖRVANSKAD BRICKA
99. Förvanskad bricka
A. Partävling och individuell tävling
B. Lagtävling
DEL 3 - I TÄVLING DELTAGANDE SPELARE
100. Kvalificeringsetapp
101. Ersättare
A. Ersättare för nästa etapp
B. Ersättare i hel omgång för enskild spelare
C. Ersättare som tillfällig reserv
102. Reserver i par- och individuella tävlingar
A. Godkännande av reserv
B. Begränsningar för insättande av reserv
103. Reserver i lagtävling
A. Insättande av reserver
B. Bestämmande av vem som spelar i laget
104. Placeringsbestämmelser i lagtävling
105. Lagkaptenens åligganden
DEL 4 - TÄVLINGSLEDAREN
106. Kompetenskrav
107. Skyldigheter
DEL 5 - SKRIFTLIGA DEKLARATIONER
108. Deklarationsplikt
DEL 6 - BESTÄMMELSER FÖR LAGTÄVLING
109. Bestraffningar
A. Walk-over eller för sen ankomst med mer än 15 minuter
B. För sen ankomst (0-15 minuter)
C. Tidsöverdrag
D. Tillämpning av bestraffningar
110. Ordningsregler
A. Slutet rum
B. Efter rondens slut
C. Uträkning av resultat
D. Tillträde till slutet rum
DEL 7 - BESTÄMMELSER FÖR SPECIELL TÄVLINGSREKVISITA
111. Duplikatgivar
112. Budlådor
113. Bridgerama
114. Skärmar
115. Alertering
A. När alertmetoden används
B. Hur alertmetoden används
116. Stopp-metoden
A. När stoppmetoden används
B. Hur stoppmetoden används