Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Domar från Lagkommisionen
Lagkommissionens arbetsuppgifter och befogenheter
Lagarna i fulltext
Våra Vanligaste Domar
Prejudikatsamling
TL-seminarier 1997 och 1998
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 


1997 års BRIDGELAGAR, Kapitel IV
 
Allmänna bestämmelser gällande regelbrott
 
9. När ett regelbrott begåtts
A. Påtalande av regelbrott
B. När ett regelbrott påtalats
C. Korrigering i förtid
10. Straffbestämning
A. Rätten att utdöma straff
B. Upphävande av straff eller av avstående från
     bestraffning
C. Valmöjligheter efter ett regelbrott
11. Förlust av straffrätten
A. Åtgärd av den icke-felande sidan
B. Regelbrott som påtalas av en åskådare
C. Straff sedan rätten till bestraffning förlorats
12. Tävlingsledarens handlingsfrihet
A. Rätten att utdela korrigerad poäng
B. Ingen ändring av orimligt hårt straff
C. Utdelning av korrigerad poäng
13. Felaktigt antal kort
A. Ingen spelare har sett någon annans kort
B. En spelare har sett någon annans kort
C. Färdigspelad giv
14. Saknat kort
A. Upptäckt av ofullständig hand före spelets början
B. Upptäckt av ofullständig hand efter spelets början
15. Spel av fel bricka
A. Spelarna har inte tidigare spelat brickan
B. En eller flera spelare har redan spelat brickan
C. Felet upptäcks under budgivningen
16. Upplysningar som ej får utnyttjas
A. Upplysningar från partnern
B. Upplysningar från andra håll
C. Upplysningar från återtagna bud eller
     återtagna utspel eller påspel