Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Domar från Lagkommisionen
Lagkommissionens arbetsuppgifter och befogenheter
Lagarna i fulltext
Våra Vanligaste Domar
Prejudikatsamling
TL-seminarier 1997 och 1998
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 

VILKA BUD SKALL ALERTERAS?
 
Nedanstående gäller från och med den 1 juli 2003.
Ersätter då de 40 punkterna.


Själva huvudprincipen är att man skall alertera bud som motståndarna kanske inte förstår. Alla avvikelser på grund av samspelthet ska alerteras. Den som alerterar är skyldig att se till att båda motståndarna uppfattar alerteringen. Bud på 4-läget och högre ska inte alerteras utom då man använder skärmar.

Öppningsbud som kan vara mindre än 19-regeln. Antalet kort i de två längsta färgerna plus antalet hp kan vara mindre än 19.

Pass som ersätter ett normalt öppningsbud eller visar något om handen.

Pass som visar styrka.

Bud som inte lovar 4 kort i bjuden färg förutom vid preferens eller stöd. Tänk på detta vid positiva invitbud.

Sangbud som kan innehålla en obalanserad hand dock inte svarshandens avböjande 1 Nt.

Bud som kan innehålla annan info än bjuden färg/Nt.

Alla spärrande bud utom öppningsbud på 3-läget.
Ex.vis 1 - D - 2 - Pass - 3 , 1 - 2 (max 10 hp) och liknande.

Inkliv som inte lovar minst 8 hp.

Upplysningsdubbling som kan vara mindre än 11 hp eller lovar mer än 15 hp.

Första dubblingen i mothand under första varvet som är straffdubbling.

Dubbelt inne i budgivningen när partnern bjudit som inte är straffdubbelt.

Redubbelt som inte visar styrka.