Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Domar från Lagkommisionen
Lagkommissionens arbetsuppgifter och befogenheter
Lagarna i fulltext
Våra Vanligaste Domar
Prejudikatsamling
TL-seminarier 1997 och 1998
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 

VILKA BUD SKALL ALERTERAS?
 
Nedanstående gäller till och med den 1 juli 2003.
Ersätts då av nya alertregler.


Själva huvudprincipen är att man skall alertera bud som motståndarna kanske inte förstår. Detta har inget med deklarationskortet att göra. Man skall alertera även om konventionen står på deklarationskortet.

På guld- och silvertävlingar är alertering obligatorisk. På klubbnivå får klubben själv avgöra om alertering skall tillämpas, men förbundet rekommenderar alertering.

Man får inte be att slippa alertera. Däremot har man rätt att begära att motståndarna ej alerterar.

40 punkter

Man skall alertera i de fall som anges nedan, när budet är under 4 .

Dessutom alerterar man om avvikelser på grund av samspelthet, t ex att partnern psykar efter motståndarnas upplysningsdubbling.

Du skall alertera din partners bud om ....

  1. Öppningsbudet pass kan innehålla öppningsstyrka eller visa något om fördelningen.
  2. Öppningsbudet 1 i färg kan innebära mindre än vedertagen öppningsstyrka. Med balanserade händer mindre än 11 hp, färre än fyra kort i öppningsfärgen eller viss längd i annan färg.
  3. Öppningsbudet 1 sang (NT) kan innehålla mindre än 11 hp, annan fördelning än 4-3-3-3, 4-4-3-2 eller 5-3-3-2. (Vedertagen sangfördelning)
  4. Öppningsbudet 2 i färg ej är krav, inte visar minst fyra kort i färgen eller visar viss längd i objuden färg.
  5. Öppningsbudet 2 sang (NT) är krav, lovar mindre än 20 hp eller kan innebära annan fördelning än vedertagen sangfördelning.
  6. Öppningsbudet 3 i färg ej lovar minst sex kort i färgen, är krav eller kan vara starkare än 12 hfp.
  7. Öppningsbudet 3 sang (NT) ej visar minst 24 hp eller kan innehålla annan fördelning än vedertagen sangfördelning.
  8. Svarsbudet en över en ej är krav, kan innebära färre än sex hfp, kan innehålla färre än fyra kort i den bjudna färgen eller visar att längre sidofärg finns.
  9. Svaret 1 NT är krav, ej visar styrka inom intervallet 6-11 hp, kan innehålla fyra kort i högre färg än öppningsfärgen eller visar längd i speciell färg.
10. Svarsbudet två över en ej är krav, kan innebära färre än fyra kort i den bjudna färgen eller kan innebära att längre sidofärg finns.
11. Svaren en över en och två över en är krav efter mellankommande upplysningsdubbling.
12. Svarsbudet 2 NT på öppningsbudet 1 i färg ej visar vedertagen sangfördelning eller ej visar trumfstöd efter mellankommande upplysningsdubbling.
13. Svarsbudet hoppande borttag ej är krav, ej visar minst fyra kort i färgen, visar minst fyrkorts trumfstöd eller kan innebära att annan färg än den bjudna är längre.
14. Svarsbudet 3 sang på 1 i färg ej visar vedertagen sangfördelning eller kan innebära mindre än 12 hp.
15. Dubbelt hoppande borttag ej är spärrbud med lång färg.
16. Dubbelhöjning av öppningsfärgen ej visar minst fyrkortsstöd (trekortsstöd vid femkortsöppning) och minst 10 hfp.
17. En enkel höjning kan innebära mer än 10 hfp.
18. Svaren på öppningsbudet 1 NT inte är naturliga, d v s om svaren 2 ruter, 2 hjärter och 2 spader inte är förslag till slutbud med en lång färg, svaret 2 NT inte naturlig invit till 3 NT, svaret 3 NT inte är slutbudsförslag eller svaren 3 i färg inte är krav, inte visar minst fem kort i färgen eller kan visa längd i annan färg.
19. Öppningshandens NT-bud på svarshandens kravbud ej visar vedertagen sangfördelning eller visar ett styrkeintervall på fler än tre poäng, t ex 12-17 hp.
20. Öppningshandens bud i ny färg ej visar minst fyra kort i färgen.
21. Öppningshandens ombud av egen färg ej lovar minst fem kort i färgen.
22. Öppningshandens hopp i ny färg efter en över en, två över en och 1 NT ej är krav eller ej lovar minst fyra kort i färgen.
23. Öppningshandens hopp i öppningsfärgen (när partnern ej har stött färgen) ej visar minst sexkortsfärg och tilläggsvärden.
24. Öppningshandens reversebud och öppningshandens bud i ny färg på treläget i färgbudgivning ej lovar minst fyra kort i färgen.
25. Svarshandens reverse ej är krav eller ej visar minst fyra kort i färgen.
26. Svarshandens bud i fjärde färg ej lovar minst fyra kort i färgen.
27. Svarshandens hopp i ny färg ej är krav eller ej visar minst fyra kort i färgen.
28. Övriga öppningssidans bud ej är naturliga.
29. Inkliv i färg på lägsta nivå ej visar minst fyra kort i färgen, visar längd i annan färg eller kan innebära mindre än fem hp.
30. Inkliv i NT på lägsta nivå ej visar vedertagen sangfördelning med mellanstyrka (i området 14-20 hp).
31. Upplysningsdubbling i första budronden kan vara svagare än 10 hp.
32. Dubbelt i mothand är straffdubbling när partnern bara har passat eller inte har bjudit.
33. Dubbelt har annan betydelse än straffdubbling utom när det gäller punkt 32.
34. Redubbelt har annan betydelse än att visa styrka, t ex SOS-redubbling, eller visar vissa bestämda kort.
35. Inkliv i NT (med eller utan hopp) visar annat än vedertagen sangfördelning.
36. Hoppande inkliv i färg visar sämre än öppningsstyrka, färre än sex kort i färgen eller visar längd i annan/andra färger.
37. Bud i mothandsbudgivningen ej är naturliga.
38. Bud har bibetydelse, som ej framgår av själva buden.
39. Budet pass visar något speciellt, som t ex kravpass.
40. Dubblingar inte är straffdubblingar eller upplysningsdubblingar enligt ovan, t ex utspelsdubblingar eller stöddubblingar.