Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Regler
Allsvenskan
Bridgelagarna
MP-bestämmelser
Regler för ranking
Systemregler
Tävlingsbestämmelser
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 
SILVERPOÄNG
 
Tabell D, Partävling
 
Röd stil anger vilka som får bronspoäng. OBS att dessa poäng gäller om alla mött alla. I övriga fall måste man gå in i tabellen för bronspoäng och rätt parantal.

se även beträffande koefficient då minst 100 brickor spelas.
Utskriftsvänlig version
Antal Placering
par12 34567 891011 121314 1516
12 12 8 6 8
13 13 9 6 4 6
14 14 10 7 5 6
15 15 10 7 5 7
16 16 11 8 6 7 5
17 17 12 8 6 4 6
18 18 12 8 6 4 6
19 19 13 9 6 4 6 4
20 20 14 10 7 5 6 4
21 21 14 10 7 5 4 4
22 22 15 10 7 5 4 5 4
23 23 16 11 8 6 4 5 4
24 24 16 11 8 6 4 5 4
25 25 17 12 8 6 4 3 4 4
26 26 18 12 8 6 4 3 4 4
27 27 18 12 8 6 4 3 4 4
28 28 19 13 9 6 4 3 4 4 4
29 29 20 14 10 7 5 4 3 4 4
30 30 20 14 10 7 5 4 3 4 4
31 31 21 14 10 7 5 4 3 4 4 4
32 32 22 15 10 7 5 4 3 4 4 4
Par12 34567 891011 121314 1516
33 33 22 16 12 8 6 4 3 2 5 5
34 34 23 17 13 9 7 6 4 3 6 5 4
35 35 24 18 14 10 8 7 5 4 7 6 4
36 36 24 18 15 11 9 7 6 4 7 6 4
37 37 25 19 16 12 10 8 7 5 4 7 5 4
38 38 26 19 16 13 11 9 8 6 4 7 6 4
39 39 26 20 17 14 12 10 9 7 5 7 6 4
40 40 27 20 17 14 12 10 9 7 5 8 7 6 4
41 41 28 21 18 14 12 10 9 7 5 4 8 6 4
42 42 28 21 18 14 12 10 9 7 5 4 8 6 4
43 43 29 21 18 14 12 10 9 7 5 4 9 7 5 4
44 44 30 22 19 15 13 11 9 7 5 4 9 7 5 4
45 45 30 22 19 15 13 11 9 7 5 4 3 7 5 5
46 46 31 23 20 16 14 12 10 8 6 4 3 7 5 5 4
47 47 32 23 20 16 14 12 10 8 6 5 4 7 6 5 4
48 48 32 24 20 16 14 12 10 8 7 6 4 7 6 5 4
49 49 33 24 20 16 14 12 10 8 7 6 4 3
50 50 34 25 21 17 15 12 10 8 7 6 4 3
51 51 34 25 21 17 15 12 10 8 7 6 4 3
52 52 35 26 22 18 15 12 10 8 7 6 4 3
Par12 34567 891011 121314 1516
54 54 36 27 23 18 15 12 10 8 7 6 5 4 3
56 56 38 28 24 19 16 13 11 9 7 6 5 4 4
58 58 39 29 25 20 17 14 12 10 9 7 6 5 4 3
60 60 40 30 25 20 17 14 12 10 9 7 6 5 4 3
62 62 42 31 26 21 18 14 12 10 9 7 6 5 4 3 2
64 64 43 32 27 22 19 15 13 10 9 7 6 5 4 3 2
66 66 44 33 27 22 19 16 14 12 10 8 7 6 5 4 3
68 68 46 34 28 23 20 17 15 13 11 9 8 7 6 4 3
70 70 47 35 29 24 21 18 16 14 12 10 9 8 7 5 4
72 72 48 36 30 24 21 18 17 15 13 11 10 9 7 6 4
74 74 50 37 31 25 22 19 17 16 14 12 10 9 7 6 4
76 76 51 38 32 26 22 19 17 16 14 13 11 9 8 6 4
78 78 52 39 32 26 23 20 18 17 15 14 12 10 9 7 5
80 80 54 40 33 27 23 20 18 17 15 14 12 10 9 7 5
82 82 55 41 34 28 24 21 19 18 16 14 12 10 9 7 5
84 84 56 42 35 28 24 21 19 18 16 14 12 10 9 7 5
86 86 58 43 36 29 25 21 19 18 16 14 12 10 9 7 5
88 88 59 44 37 30 26 22 20 19 17 15 13 11 9 7 5
90 90 60 45 37 30 26 22 20 19 17 15 13 11 9 7 5
100 100 67 50 42 34 29 25 23 21 19 17 15 12 10 8 7
Par12 34567 891011 121314 1516

Vid 49 par och högre ger 17:e till första tredjedelen bronspoäng enligt tabell A2. 1/4 av de startande erhåller poäng, dock högst 16 par. Segraren erhåller lika många poäng som antalet deltagande par om alla par mött alla. Upp t o m 32 par erhåller tvåan 2/3 av ettans poäng, trean 2/3 av tvåans o s v. Vid mer än 32 par användes samma princip som i tabell A2. När 16 par erhållit sp får resten till en tredjedel bronspoäng.

Vid gruppindelning gäller samma bestämmelser som för bronspoäng. Se tabell A.

Om alla inte mött alla blir segrarens poäng summan av 1 (egna paret) + antalet par man mött + hälften av det antal par man inte mött. T ex: 60 par deltar, varav man möter 30. Segrarens poäng blir 1 + 30 + hälften av 29 (14 ½), således 46 (45 ½ höjes till 46). Tvåan, trean o s v erhåller då poäng enligt tabellen för 46 par och antalet par, som får poäng, blir 12 (och inte 15) och ytterligare 8 får bronspoäng. Dock får poängen ej överstiga 100. Om antalet brickor är minst 100 utdelas poäng efter 1,2 x parantalet. Bästa fjärdedelen erhåller poäng.

För varje fullt 50-tal brickor därutöver ökas koefficienten med 0,2: 150-199 brickor, 1,4: 200-249 brickor, 1,6 o s v.

Ovanstående gäller även kvalificeringar i bridgeveckor, om uträkning sker med gemensam topp.

Ex 1: Man möter 30 par av 200 i kvalificeringen. Vinnarnas poäng skulle då blivit 1 + 30 + hälften av 169 (84 ½) = 115 ½, som reduceras av taket till 100 silverpoäng. 16 par får silverpoäng efter 100-parsskalan i tabellen D. Ytterligare 51 par får bronspoäng, 17-67 plats får bronspoäng efter 200-skalan.

Ex 2: Man möter 29 av 142. Vinnarnas poäng blir 1 + 29 + hälften av 112 (56) = 86 poäng. 16 par får silverpoäng efter 86-parsskalan i tabellen D. Ytterligare 32 par får bronspoäng, 17-48 plats får bronspoäng efter 142-skalan.

Om reserv använts, se Allmänna bestämmelser. Se även tävlingslagarna ang. reserv.