Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Regler
Allsvenskan
Bridgelagarna
MP-bestämmelser
Regler för ranking
Systemregler
Tävlingsbestämmelser
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 
TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR MÄSTARPOÄNG
 
Mp-registrering av klubbar

Mp-registrerad blir varje klubb som beställer bronskuponger eller rapporter tävlingar via Ruter. Klubben blir därigenom berättigad och skyldig att dela ut bronspoäng till samtliga berättigade spelare vid alla sina tävlingar, förutsatt att klubben följer de övriga reglerna.

Bara klubbar som spelar om bronspoäng kan få sanktion för silver- eller guldtävlingar. En klubb kan få sanktion för högst fem silvertävlingar per spelår, varav högst tre på vardagar. Silvertävlingarna skall spridas under spelåret. Vid bridgevecka får arrangör spela högst två silvertävlingar eller en guld och en silvertävling. OBS att en klubb med 100-199 medlemmar räknas som två klubbar (10 silvertävlingar) och 200 eller fler som tre klubbar (15)

Att beställa kuponger

Klubbar får beställa bronskuponger enligt prislistan. Silver- och guldkuponger, se under Sanktioner.

Distriktsförbunden får beställa silverkuponger, se prislistan.

Guldkuponger levereras så snart SBF fått in avgiften samt uppgift om antalet tävlande, se prislistan.

Mycket av detta med kuponger sköts numera via beräkningsprogrammet Ruter som levereras gratis till anslutna klubbar.

Tävlingarna

Antal tävlande och brickor, klubbrepresentation:
För att kunna få silverstatus måste en tävling omfatta minst
- fem klubbar. Ingen klubb får representeras av mer än 50 % av deltagarna,
  två klubbar av tillsammans högst 70 %, tre klubbar av tillsammans högst
  90 %. Klubb med 100-199 medlemmar räknas som två klubbar och 200 och fler
  medlemmar som tre klubbar. En klubb får arrangera en lagtävling med silverpoäng,
  där endast tre klubbar deltar.
  En klubb med minst 200 medlemmar betraktas som tre klubbar och har därmed rätt
  att arrangera en lagtävling med silverstatus med bara medlemmar från sin klubb.
  En klubb med 100-199 medlemmar betraktas som två klubbar och behöver då minst
  10% från annan/andra klubbar för att få arrangera lagtävling med silverstatus.

   Dessa procenttal gäller ej vid mästerskapstävlingar.*)

- 16 par och 42 brickor vid klubbarrangemang.
- 12 par och 42 brickor vid mästerskapskvalificeringar *).
- 4 lag, lagbarometer 8 lag, och 42 brickor.
- 16 spelare och 38 brickor vid individuell tävling.

*) Mästerskapskvalificeringar = SM-kvalificeringar och DM-finaler.

Guldtävlingar kräver minst 28 par och 54 brickor. Alla behöver inte möta alla. Vid övriga parantal ska minst 57 brickor spelas. Vid lagtävlingar ska minst 16 lag deltaga. Arrangerande klubb måste spela om bronspoäng på sina spelkvällar.
Rallytävlingar på distriktsnivå får bonus i guld på följande villkor. Rallyt skall omfatta minst sex tävlingar. Rallyt är individuellt när det gäller bonus.
1 gp vid 51-100 par
2-1 gp vid 101-200 par
3-2-1 gp vid över 200 par

Delad placering: Par som delar en placering, delar lika på de poäng som de berörda placeringarna ger tillsammans, alla decimaler ska avrundas uppåt. I lagtävlingar ska alltid särskiljning tillämpas vid utdelande av mp.

Handikapptävlingar: Först beräknas bronspoängen utan handikapp och därefter med den handikapp som respektive klubbstyrelse bestämt. Ettan efter handikapp får halva antalet bronspoäng som ettan utan handikapp o s v. Decimaler avrundas uppåt. Skulle samma par finnas med på båda uträkningarna får paret poängen från den beräkning som ger flest bronspoäng. Använd tabell A1 och tabell A2 men dela antalet med 2 för handikappberäkningen. Lägsta antal bronspoäng kan då bli 2.

WO i lagtävlingar: Inga mp utdelas för wo-seger.

Reserver: För att få mp måste en spelare ha deltagit i halva antalet omgångar i tävlingen, eller ha spelat 50 % av brickorna. Vid tvåkvällarstävlingar får reserven alla erövrade mp om den ordinarie spelat under medel. I SM/DM-tävlingar kan MP-kommittén justera denna bestämmelse med hänsyn till tävlingens proposition.
Poängtabeller: Bronspoäng utdelas enligt tabellerna A, B, C, silverpoäng enligt D, E, F, guldpoäng enligt G och H samt i övrigt enligt MP-kommitténs beslut.