Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Domar från Lagkommisionen
Lagkommissionens arbetsuppgifter och befogenheter
Lagarna i fulltext
Våra Vanligaste Domar
TL-seminarier 1997 och 1998
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 

Sveriges Bridgeförbunds Lagkommission är högsta instans vad gäller att tolka och döma enligt gällande tävlingslagar samt att behandla och avgöra besvärsärenden rörande arrangörsinstansers (tävlingsledare, kommittéer, etc) och tävlingsutövares tillämpning av lagarna.
Navigeringen till vänster är länkar till:
LKs domar de senaste åren
Lagkommissionens arbetsuppgifter och befogenheter
SBFs lagar i fulltext
En sammanställning över våra vanligaste domslut
Ett försök till prejudikatsammanställning
TL-seminarier från 1997 och 1998.