Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Regler
Allsvenskan
Bridgelagarna
MP-bestämmelser
Regler för ranking
Systemregler
Tävlingsbestämmelser
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 
MP-BERÄTTIGADE TÄVLINGAR
 
För att en tävling skall vara mp-berättigad, måste SBF eller ett dfb/en klubb inom något av dessa förbund vara arrangör. Den måste följa de övriga i denna regelsamling angivna bestämmelserna.

Avgiften för mästarpoäng skall ingå i startavgiften. Mp-kupongerna skall av tävlingsledaren delas ut automatiskt till varje mp-berättigad deltagare, även icke medlemmar. Spelare som inte betalt medlemsavgift men ändå spelat en silver- eller guldtävling kommer att få ett inbetalningskort. Om inte spelaren betalar kommer beloppet att belasta arrangören eventuellt via Ruterkontot.

Guld- och silvertävlingar måste vara öppna!

En guldtävling skall vara öppen för alla SBF:s medlemmar.

En silvertävling skall vara öppen för alla medlemmar inom ett distriktsförbund eller motsvarande (kommun, region etc). Öppenheten får vara begränsad, t ex till poliser, koncernanställda osv.

"Öppen" innebär här en generell rätt till anmälan, inte att alla nödvändigtvis får delta. Mp-berättigade är också dam-, veteran- och juniortävlingar, som i övrigt uppfyller kravet på öppenhet.

Från det ovanstående kan ges dispens i särskilda fall. Ansök skriftligen hos MP-kommittén, Malmö.