Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Regler
Allsvenskan
Bridgelagarna
MP-bestämmelser
Regler för ranking
Systemregler
Tävlingsbestämmelser
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 
BRONSPOÄNG
 
B2, B3, B4, Lagserie
 
Tabell B2 och B3 användes när det spelas en match per omgång.
Tabell B4 användes när det spelas två matcher per omgång.

Vunnen match: 18-12 eller bättre
(14-6: 6-2: 5-1: 3-1: 2-0)
Oavgjord match: 17-13, 16-14, 15-15 (13-7, 12-8, 11-9, 10-10: 5-3, 4-4: 4-2, 3-3: 2-2: 1-1)

B2, serie utan upp- och nedflyttning samt cuptävling

För vunnen match erhåller laget 64 poäng.
Vid oavgjord match erhåller båda lagen 32 poäng.
Se även bonus efter tabell B2.
Minimiantal lag: 2. Minsta antalet brickor per match: 24.

Laget delar på den uppnådda poängsumman. För att vara poängberättigad måste en lagmedlem ha spelat minst en halvlek.

Fördelningen av poängen mellan spelarna inom ett lag göres för varje match för sig och så att en spelare som bara varit med en halvlek, erhåller hälften så många poäng som en spelare som varit med hela matchen. Poängen ackumuleras tills tävlingen är färdigspelad.

Decimaler avrundas uppåt.

Anm.: Om uppdelning i divisioner skett på grund av spelstyrka (t.ex. genom kvalificering) utdelas poäng i enlighet med B3.

B2, Bonustabell
Bonus för placeringar i B2.
Efter en series slut erhåller varje spelare bonus enligt tabell B2. För att vara bonusberättigad måste spelaren ha deltagit i minst 1/3 av antalet halvlekar.

Antal Placering
  lag12 34
4 30
5 40 10
6 50 20
7 60 30
8 70 40 10
9 80 50 20
10 90 60 30
11 100 70 40 10
12 110 80 50 20

B3, serie med två eller flera divisioner med upp- och nedflyttning

a) Högsta divisionen: I varje match tävlas om 64 poäng + en extra bonus, som utgör fyra gånger antalet divisioner, dock högst 16 bronspoäng.
b) Division II: I varje match tävlas om 16 poäng mindre än i högsta divisionen.
c) Division III: I varje match tävlas om 8 poäng mindre än i Division II.
d) Division IV och lägre: I varje match tävlas om 8 poäng mindre än i Division III.

Minimiantalet lag per division: 4. Minsta antal brickor per match: 24

Om seriesystemet omfattar tre divisioner, tävlar lagen i division I om 76 poäng i varje match, d v s 64 + 3 x 4, i division II tävlar man om 76 - 16 = 60 poäng och i division III om 60 - 8 = 52 poäng.

Poängen fördelas mellan spelarna inom laget på samma sätt som i B2 ovan.


Bonus för placeringar i B2 och B3

Bonus för Swiss (Gröna Hissen) räknas efter antalet ronder. Vid dubbelserier (två matcher mot varje lag) räknas bonus dubbelt.

För att vara bonusberättigad måste spelare ha deltagit i minst 1/3 av antalet halvlekar.

B4, serie- eller cuptävling med en eller två matcher per omgång.

För vunnen match erhåller laget 32 poäng.
Vid oavgjord match erhåller båda lagen 16 poäng.
Minimiantalet lag: 2.
Antalet brickor: 12-23.
Omfattar serien endast en match per omgång spelas minst 16 brickor.

Laget delar på den uppnådda poängsumman enligt samma metod som i B2. För att vara poängberättigad måste en lagmedlem ha spelat minst en halvlek. Poängen ackumuleras tills tävlingen är färdigspelad.