Till Anslagstavlan
Bli medlem
Information
Regler
Allsvenskan
Bridgelagarna
MP-bestämmelser
Regler för ranking
Systemregler
Tävlingsbestämmelser
Juniorsidor
Landslagen
Länkar
Medlem på nätet
SM-veckan
Tävlingar
Senaste nytt
 

 
BRONSPOÄNG
 
Tabell B1, Lagbarometer
 
Tabell B1 användes när antalet matcher per omgång överstiger två.
 
Antal Placering
lag12 3456 7891011
4 12 8
5 15 10
6 18 12
7 21 14 10
8 24 16 11
9 27 18 12
10 30 20 14 10
11 33 22 15 10
12 36 24 16 11
13 39 26 18 12 8
14 42 28 19 13 9
15 45 30 20 14 10
16 48 32 22 15 10 7
17 51 34 23 16 11 8
18 54 36 24 16 11 8
19 57 38 26 18 12 8 6
20 60 40 27 18 12 8 6
21 63 42 28 19 13 9 6
22 66 44 30 20 14 10 7 5
23 69 46 31 21 14 10 7 5
24 72 48 32 22 15 10 7 5
26 78 52 35 24 16 11 8 6 4
28 84 56 38 26 18 12 8 6 4 4
30 90 60 40 27 18 12 8 6 4 4
32 96 64 43 29 20 14 10 7 5 4 4
Lag12 3456 7891011

Vid högre lagantal följ tabell A2 och multiplicera med 1,5.

Segerpoängen utgår med 3 per spelare för varje deltagande lag. 1/3 av lagen erhåller poäng (decimaler avrundas uppåt) och varje poängberättigad spelare erhåller 2/3 av närmast bättre placerad spelares poäng. Decimaler avrundas uppåt. Vid lagbarometer i två divisioner med bronspoäng får div 1 poäng efter 1,2 x lagantalet, div 2 poäng efter 0,8 x lagantalet. I princip får bästa tredjedelen lag inom varje division poäng.

Minimiantal lag: 4. Minsta antal brickor: 18. Minst 2 brickor per match.

Om man i lagbarometer använder fler än 4 spelare i ett lag, erhåller berättigade spelare mästarpoäng i förhållande till spelade matcher. Har man spelat 10 matcher av 15 erhåller berättigade spelare 2/3 av antalet poäng. Man ska ha spelat minst en tredjedel av totala matcher för att vara berättigad.