Tävlingsbestämmelser 2003-2004

Att delta i Svenska Mästerskap

Endast medlemmar i klubbar anslutna till SBF får spela om SM. I lagtävling räknas spelare som ej erlagt medlemsavgift till SBF som otillåtna reserver. Se otillåten reserv nedan. I partävling diskvalificeras paret om medlemsavgift till SBF ej erlagts.

Det är tillåtet att spela i klubbkval till DM utan att deltaga i vidare avancemang dock får inte sådant kval silverstatus oavsett antal par. Man får bara starta en gång i kval till en och samma SM-final.

Spelare i ett par/lag behöver inte representera samma klubb/distriktförbund. Par kan ställa upp i vilket som helst av sina hemmadistrikt och lag kan utan vidare ställa upp i ett visst distrikt om medlemmarna från detta inte är färre än de från något annat - andra önskemål måste berört distrikt godkänna. I SM-lag kan ett Dfb kräva att spelare från detta distrikt spelar minst sin proportionella del av antalet givar. TD (Tävlingskommitténs tävlingsdel) kan ge dispens vid synnerliga skäl.

Fjolårssegrarna i SM-lag får spela semifinal direkt om minst två tredjedelar av laget återstår. Laget ska anses placerat efter övriga lag i sitt distrikt om det inte spelat sig till en bättre placering. SM-par mästarna är direktkvalificerade till SM-par final omgång 1 och övriga fjolårsmästare, oförändrade, får direkt spela final men måste anmäla sig.

System, Alert och Stopp

Tillåtna system, se http://www.bridgefederation.se.

Stopp och Alert tillämpas i samtliga kval och finaler.

Nya alerteringsregler daterade 030701 enligt http://www.bridgefederation.se.

Anmälan, resultatrapporter

Deltagarna anmäler sig till sitt distriktsförbund (som bestämmer senaste datum). Detta gäller även fjolårsmästarna. OBS SM-par-anmälan ska ske senast 040307 till kansliet.

Varje distriktsförbund skall lämna resultatlista från SM-kvalet och MedlemsIDnummer för kvalificerade spelare. Den ska vara SBF:s kansli tillhanda senast samma kväll efter en semifinal/sista kvaldag till SM för att kansliet ska kunna sända ut information dagen efter.

Reserver m.m.

Ett par är kvalificerat till SM-final, om spelarna dels inte samtidigt haft reserv, dels har spelat tillsammans under minst en etapp. I en SM-final får reserv inte sättas in utom vid särskilda skäl efter spelets start och då utom tävlan.

Förhinder att spela en final skall omedelbart anmälas till distriktsförbundet. Underlåtenhet innebär risk för disciplinstraff. Finalplats går till nästa par från samma semifinal. Uppgiften skall omedelbart vidarebefordras till SBF:s kansli. Om ett nytt par inte hinner meddelas minskas antalet finalpar. Tävlingsarrangören ansvarar för att reservbestämmelserna följs. I övrigt hänvisas till lagboken, §102-103. Om distriktet missar bötar de bordsavgiften i finalen.

Ett distriktsförbund kan dock i SM-lag, i yttersta nödfall (risk för WO), ge dispens för en sjunde spelare, till och med en åttonde, men ingen av dessa får ha deltagit i ett annat lag. Dessa reserver får ej deltaga i semifinal eller final.

 

Semifinal- och finalplatser

Garantiplatser - se SM-tabellen. Platserna i parfinalerna och lagsemifinalerna fördelas proportionellt: Distriktsförbundets jämförelsetal beräknas som antalet spelande multiplicerat med det antal som ska fördelas och dividerat med totala antalet spelande. Varje distriktsförbund får en plats för varje heltal. Övriga platser fördelas efter decimalernas storlek så långt platserna räcker. Har flera distriktsförbund samma decimaler går platsen till det som föregående år var närmast ytterligare en plats. I SM-par görs två olika kvoteringar: först utses 62 par, sedan ytterligare 108. Endast de 62 första ger underlag för resebidrag! I SM-seniorer och -damer utses först 36 par, sedan ytterligare 12. Endast de 36 första ger underlag för resebidrag!

Avgifter, resekostnader

Bordsavgift är i alla parfinaler 350 kr/spelare. Höjningen – från 250 – skall täcka ökade reseersättningar då SM-veckan flyttas från Skövde till Malmö.

Avgift för resekostnadsfördelning är i lagsemi 250 kr/spelare och i lagfinalen 500 kr/spelare.

Reseersättning utanför SM-veckan

Ersättning utgår vid finaler och lagsemifinaler. SBF ersätter havda resekostnader för spelare boende i Sverige, dock högst avstånd från bostadsort till spelort om man kvalat i det distrikt där man bor. Med bostadsort avses den ort i distriktet, där den som har längst resa bor. Vi förutsätter att 5 spelare åker i en bil. Om man är 6 spelare i laget får man ersättning för ytterligare en bil från nästa bostadsort. Ingår spelare från annat distrikt gäller att man får ersättning för en bil från bostadsort om man är 5 spelare i laget och vid 6 spelare att man får ersättning för två bilar från bostadsort dock högst havda reskostnader oavsett var spelarna kommer ifrån. Alla skall försöka samåka med andra lag.

Bilersättning utgår med 16 kr/mil kr om man är 4 eller fler i bilen, med 14 kr/mil om man är 3 i bilen och med 12 kr/mil om man är 2 i bilen..

Vid JSM-finaler och vid Senior-SM Lag utbetalas 5 kr/mil per spelare om inte tävlingen avgörs under SM-veckan.

För att få ersättning vid annat färdsätt som tåg eller flyg måste laget i förväg kontakta SBF:s kansli.

Reseersättning under SM-veckan

Vid finaler under SM-veckan ansvarar distrikten för reseersättningen. Distrikten får ersättning från SBF enligt ett fastställt belopp per reseersättningskvalificerad spelare och distrikt.

 

Trivsel och disciplin

Regler för trivsel-2000 gäller, se http://www.bridgefederation.se.

Först utdelas en varning, sedan avdrag med 10% eller 1 VP.

Bl.a. gäller att alkoholpåverkade spelare omedelbart skall förpassas från spellokalen och rapporteras till disciplinnämnden, samt att rökning inte är tillåten vid spelborden.

Under pågående rond/halvlek får man inte lämna bordet, förrän alla brickor spelats. Om en spelare ändå önskar lämna bordet skall tävlingsledaren tillkallas. Brott mot detta ger först en varning till paret/laget, därefter –10% på toppen resp -2 VP vid varje tillfälle. Om lagkamrater från olika bord kunnat utbyta information under pågående spel, skall detta bedömas som förlust på WO.

Det är inte tillåtet att ha påslagna mobiltelefoner i spellokalen under pågående spel. Spelare som av en eller annan orsak nödvändigtvis måste vara tillgänglig på mobiltelefon, skall inlämna densamma till TL för passning.

 

 

SBF:s mästerskapsmedaljer

1:a plats Stora medaljen i guld

2:a plats Stora medaljen i silver

3:e plats Stora medaljen i brons

 

SM-tävlingar

Tävling

Speldag

Avgift

Antal deltagare mm 1)

Mixed par Semi senast Final

040425 3)

SM-veckan 30 juni –

1 juli

180 kr/par

Minst 8 par och 42 2 ) brickor i SM-semifinal. Finalen spelas som barometer med 52 par över 102 brickor.

Seniorer par Semi senast Final

040425 3)

SM-veckan 23-24 juni

120 kr/par

Minst 8 par och 42 2 ) brickor i SM-semifinal. Deltagarna skall vara födda 1949 eller tidigare. Finalen spelas som barometer med 48 par över 94 brickor.

Damer par Semi senast Final

040425 3)

SM-veckan 2-3 juli

180 kr/par

Minst 8 par och 42 2 ) brickor i SM-semifinal. Finalen spelas som barometer med 48 par över 94 brickor.

Öppna par Semi senast

Final

040425 3)

Anm. senast 040307

SM-veckan 27-29 juni

180 kr/par

Minst 22 par och 42 2 ) brickor i semi. Final omgång 1 spelas som semibarometer med 170 (34x5) par över 66 brickor. Final omgång 2A spelas som barometer med 52 par över 102 brickor. Övriga par spelar final omgång 2B över max 102 brickor.

Öppna lag

Kval senast

Semi 4)

Final

040314

Anm. senast 040131 3)

040403-04

040521-040523

360 kr/lag

Högst 6 spelare per lag. Dfb arrangerar kval – minst 72 brickor per lag.

10 semifinaler á 6 lag. Vinnarna till SM-final.

Seniorer lag

Direktfinal

Anm. senast 040515

SM-veckan

30 juni–1 juli

TK kan ändra speldatum beroende på erfarenheten 2003.

300 kr/lag

5)

Högst 6 spelare per lag. Deltagarna skall vara födda 1949 eller tidigare. Minst 8 lag.

 

 

Juniorer par

Direktfinal

031206-031207

300 kr / spelare

Deltagarna skall vara födda 1978 eller senare.

Finalort Stockholm.

Juniorer lag Direktfinal

040320-040321

300 kr / spelare

Högst 6 spelare per lag. Deltagarna skall vara födda 1979 eller senare.

Finalort Stockholm.

 

1) Minimiantalet anger vad som krävs för en garantiplats i en parsemi/final/lagsemi. Färre deltagare ger en plats om fördelningstalet så medger.

2) Minst 42 brickor skall spelas av minst ett par.

3) Senaste datum för Dfb att anmäla deltagare till SBF. Omkvotering sker om ett distrikt spelat med färre antal par/lag än som meddelats. Startavgifter återbetalas ej

4) TD fastställer orten och vilka Dfb som ska vara representerade var. Inget Dfb kan ha fler än två lag på hemmaort och högst ett lag på annan ort i en och samma semi om inte avståndet till näst närmaste spelort är längre än 40 mil. Avsteg kan göras efter samråd TD - berörda lag - Dfb. Lagen väljer semifinal i ordning efter inbördes placering i kvaletappen omedelbart efter spelets slut. I semi-finalerna spelas serie, 24 brickor per match enl. officiella WBF-skalan. Kostnader för lokal och TL fördelas mellan deltagande Dfb. SBF bidrar med högst 1.000 kr. Reseersättning beräknas som vid finaler; arrangerande distriktsförbund betalar ut, redovisar till SBF och tar ut eventuell mellanskillnad. I finalen spelar 10 lag, 24 brickor/match.

5) Reseersättning utgår inte.

 

 

 

 

 

 

EM-fonden

I alla SM-partävlingar, förutom för juniorer, avsätts 10 kr per par till en särskild EM-fond. De två bästa paren i varje tävling får ur denna fond söka bidrag för deltagande i nästkommande EM- tävling. Skulle ettan eller tvåan inte söka bidrag går erbjudandet vidare t. o m. sjätte plats. Man behöver inte ställa upp i samma disciplin som den man kvalificerade sig i.

Mästarpoäng

Mästarpoäng utdelas i samtliga tävlingar. I SM-lagfinalen krävs att man spelat minst 4 halvlekar för att få bonuspoäng och medalj. I JSM-lagfinalen krävs att man spelat minst 3/10 av brickorna för att få mästarpoäng och medalj. I SM par-omgång 1 utdelas silverpoäng enligt 100-skalan. 16 får silver och 41 får brons. I SM-par-final omgång 2A startar alla på noll och guldpoäng utdelas enligt skalan på nätet till och med 13:de plats. I SM-par-final omgång 2B utdelas guldpoäng 10-7-6-5 om minst 100 par ställer upp, därefter silver och brons till första tredjedelen enligt gällande skalor. Om inte 100 par ställer upp får man mästarpoäng enligt aktuell silverskala omvandlad till guld för de tre första. Rankingpoäng utdelas enligt guldtävling. Distriktsförbundet står för MP-kostnaden i samtliga omgångar som föregår SM-finalen, utom lagsemifinalerna.

I alla SM-finaler utom Seniorer par och lag och Juniorer lag utdelas europeiska mästarpoäng som fördelas av Mästarpoängkommittén. Vi får bara dela ut till 6 finaler.

Medlemskontroll

Arrangören - oavsett nivå - är skyldig att kontrollera att samtliga spelare är medlemmar i SBF. Spelare som ej betalat medlemsavgift skall av arrangören erhålla förtryckt inbetalningskort. Dessa spelare skall också omedelbart rapporteras till berört Dfb och SBF:s kansli.

Distriktstävlingsledaren kontrollerar att deltagare inte har kvalat tidigare i annat distrikt.

WO i lagmatcher

Om WO föreligger i en match gäller följande efter skalan 25-0:

* Det orsakande laget A får VP 0-25 med IMP = minimum för aktuellt antal brickor

* Det andra laget B får VP enligt det bästa av följande tre alternativ - avrunda alltid decimaler uppåt till närmaste heltal. IMP = minimun för aktuellt resultat.

1. Sitt snitt i övriga spelade matcher - beräknas efter seriens slut.

2. 18 VP och 15-0 IMP.

3. Snittet av vad de lag, som mött A fått i dessa möten - beräknas efter seriens slut.

Inga mästarpoäng delas ut.

Otillåten reserv

Det är distriktets skyldighet att kontrollera medlemskap.

Om en otillåten reserv deltagit gäller det uppnådda matchresultatet med följande korrigeringar:

1. Det felande laget bestraffas med 17 VP i avdrag till lägst 0.

2. Det andra laget behåller sitt resultat, dock lägst 17 VP som då ger 10-0 IMP.

3. Mästarpoäng delas ut efter uppnått resultat.

Exempel: 21-9 till felande laget blir 4-17. IMP = minimum (4 ger 0-58 IMP).

 

Skyldigheter, försening m.m.

Klubbarna är skyldiga ställa upp lag på fastställd speltid. Dispens från detta kan sökas hos TD.

Ett försenat lag förlorar 1 VP per påbörjad femminutersperiod upp till 30 minuter. Längre behöver inte motståndarna vänta men om TL bedömer det möjligt, ska matchen ändå genomföras och eventuell bestraffning utdöms av TD. Det kan bli fråga om att spela ett färre antal än 24 brickor. VP tas ändå fram ur omvandlingstabellen för 24 brickor.

TD avgör om force majeure föreligger. WO kan endast utdömas av TD.

Bestraffning

Där det enligt lagboken ges bestraffning med IMP skall vid lagtävling gälla följande:

- 3 IMP ersätts med 1VP.

- 6 IMP ersätts med 2VP.