Bridgevecka
för mindre rutinerade och kursdeltagare
- Ronneby Brunn 6 - 9 juli 2004 -

  • Spel i fyra grupper efter utbildning

För mer information kontakta gärna

  • Arne Larsson 031-28 29 78 eller 0705-98 29 78

 

  • Anders Brunzell 031-28 75 86

 

 - Hjärtligt välkomna -