Tävlingsbestämmelser 2002-2003

 

Att delta i Svenska Mästerskap

Endast medlemmar i klubbar anslutna till SBF får spela om SM. I lagtävling räknas spelare som ej erlagt medlemsavgift till SBF som otillåtna reserver. Se otillåten reserv nedan. I partävling diskvalificeras paret om medlemsavgift till SBF ej erlagts.

 

Bara den som tävlar om SM får spela i en SM-tävling. Man får bara starta en gång i kval till en och samma SM-final.

 

Spelare i ett par/lag behöver inte representera samma klubb/distriktförbund. Par kan ställa upp i vilket som helst av sina hemmadistrikt och lag kan utan vidare ställa upp i ett visst distrikt om medlemmarna från detta inte är färre än de från något annat - andra önskemål måste berört distrikt godkänna. I SM-lag kan ett Dfb kräva att spelare från detta distrikt spelar minst sin proportionella del av antalet givar. TD (Tävlingskommitténs tävlingsdel) kan ge dispens vid synnerliga skäl.  

 

Fjolårssegrarna i SM-lag får spela semifinal direkt om minst två tredjedelar av laget återstår. Laget ska anses placerat efter övriga lag i sitt distrikt om det inte spelat sig till en bättre placering. SM-par mästarna är direktkvalificerade till SM-par final omgång 1 och övriga fjolårsmästare, oförändrade, får direkt spela final men måste anmäla sig.

 

System, Alert och Stopp

Tillåtna system, se http://www.bridgefederation.se.

Stopp och Alert tillämpas i samtliga kval och finaler.

 

Anmälan, resultatrapporter

Deltagarna anmäler sig till sitt distriktsförbund (som bestämmer senaste datum). Detta gäller även fjolårsmästarna. OBS SM-par-anmälan ska ske senast 030302 till kansliet.

 

Varje distriktsförbund skall lämna resultatlista från SM-kvalet och MedlemsIDnummer för kvalificerade spelare. Den ska vara SBF:s kansli tillhanda senast samma kväll efter en semifinal/sista kvaldag till SM för att kansliet ska kunna sända ut information dagen efter.

 

Reserver m.m.

Ett par är kvalificerat till SM-final, om spelarna dels inte samtidigt haft reserv, dels har spelat tillsammans under minst en etapp. I en SM-final får reserv inte sättas in utom vid särskilda skäl efter spelets start och då utom tävlan.

 

Förhinder att spela en final skall omedelbart anmälas till distriktsförbundet. Underlåtenhet innebär risk för disciplinstraff. Finalplats går till nästa par från samma semifinal. Uppgiften skall omedelbart vidarebefordras till SBF:s kansli. Om ett nytt par inte hinner meddelas minskas antalet finalpar. Tävlingsarrangören ansvarar för att reservbestämmelserna följs. I övrigt hänvisas till lagboken, §102-103. Om distriktet missar bötar de bordsavgiften i finalen.

 

Ett distriktsförbund kan dock i SM-lag, i yttersta nödfall (risk för WO), ge dispens för en sjunde spelare, till och med en åttonde, men ingen av dessa får ha deltagit i ett annat lag. Dessa reserver får ej deltaga i semifinal eller final.

 

 

Semifinal-  och finalplatser

Garantiplatser - se SM-tabellen. Platserna i parfinalerna och lagsemifinalerna fördelas proportionellt: Distriktsförbundets jämförelsetal beräknas som antalet spelande multiplicerat med det antal som ska fördelas och dividerat med totala antalet spelande. Varje distriktsförbund får en plats för varje heltal. Övriga platser fördelas efter decimalernas storlek så långt platserna räcker. Har flera distriktsförbund samma decimaler går platsen till det som föregående år var närmast ytterligare en plats. I SM-par görs två olika kvoteringar: först utses 62 par, sedan ytterligare 108. Endast de 62 första ger underlag för resebidrag! I SM-veteraner och -damer utses först 36 par, sedan ytterligare 12. Endast de 36 första ger underlag för resebidrag!

 

Avgifter, resekostnader

Bordsavgift är i alla parfinaler 250 kr/spelare.

Avgift för resekostnadsfördelning är i lagsemi 750 kr/lag och i lagfinalen 1250 kr/lag.

 

Reseersättning utanför SM-veckan

Ersättning utgår vid finaler och lagsemifinaler. SBF ersätter havda resekostnader, dock högst avstånd från bostadsort till spelort om man kvalat i det distrikt där man bor. Med bostadsort avses den ort i distriktet, där den som har längst resa bor. Vi förutsätter att 5 spelare åker i en bil. Om man är 6 spelare i laget får man ersättning för ytterligare en bil från nästa bostadsort. Ingår spelare från annat distrikt gäller att man får ersättning för en bil från bostadsort om man är 5 spelare i laget och vid 6 spelare att man får ersättning för två bilar från bostadsort  dock högst havda reskostnader oavsett var spelarna kommer ifrån. Alla skall försöka samåka med andra lag. 

 

Bilersättning utgår med 16 kr/mil kr om man är 4 eller fler i bilen, med 14 kr/mil om man är 3 i bilen och med 12 kr/mil om man är 2 i bilen.

 

För att få ersättning vid annat färdsätt som tåg eller flyg måste laget i förväg kontakta SBF:s kansli.

 

Vid JSM-finaler och Senior-SM Lag utbetalas 5 kr/mil per spelare om avståndet överstiger 5 mil enkel resa.

 

Reseersättning under SM-veckan

Vid finaler under SM-veckan ansvarar distrikten för reseersättningen. Distrikten får ersättning från SBF enligt ett fastställt belopp per reseersättningskvalificerad spelare och distrikt.

 


Trivsel och disciplin

Regler för trivsel-2000 gäller. Först utdelas en varning, sedan avdrag med 10% eller 3 IMP.

Bl.a. gäller att alkoholpåverkade spelare omedelbart skall  förpassas från spellokalen och rapporteras till disciplinnämnden, samt att rökning inte är tillåten vid spelborden.

Under pågående rond/halvlek får man inte lämna bordet, förrän alla brickor spelats. Om en spelare ändå önskar lämna bordet skall tävlingsledaren tillkallas. Brott mot detta ger först en varning till paret/laget, därefter –10% på toppen resp -2 VP vid varje tillfälle. Om lagkamrater från olika bord kunnat utbyta information under pågående spel, skall detta bedömas som förlust på WO.

Det är inte tillåtet att ha påslagna mobiltelefoner i spellokalen under pågående spel. Spelare som av en eller annan orsak nödvändigtvis måste vara tillgänglig på mobiltelefon, skall inlämna densamma till TL för passning.

 

 

 

SBF:s mästerskapsplaketter

1:a plats                               Stora medaljen i guld

2:a plats                              Stora medaljen i silver

3:e plats                              Stora medaljen i brons

 

 

SM-tävlingar

 

Tävling

Speldag

Avgift

Antal deltagare mm 2)

Mixed par Semi senast Final

 

030427 1)

SM-veckan 30-31 juli

 

180 kr/par

Minst 8 par och 42 brickor i SM-semifinal. Finalen spelas som barometer med 52 par över 102 brickor.

 

Seniorer par Semi senast Final

 

030427 1)

SM-veckan 28-29 juli

 

120 kr/par

Minst 8 par och 42 brickor i SM-semifinal. Deltagarna skall vara födda 1948 eller tidigare. Finalen spelas som barometer med 48 par över 94 brickor.

                                                                      

Damer par Semi senast Final

 

030427 1)

SM-veckan 26-27 juli

 

180 kr/par

Minst 8 par och 42 brickor i SM-semifinal. Finalen spelas som barometer med 48 par över 94 brickor.

                       

Par

Semi       senast

 

Final

 

030427

Anm. senast 030302 1)

SM-veckan  1-3 augusti

 

180 kr/par

Minst 22 par och 42 brickor i semi. Final omgång 1 spelas som semibarometer med 170 (34x5) par över 66 brickor. Final omgång 2A spelas som barometer med 52 par över 102 brickor. Övriga par spelar final omgång 2B över max 102 brickor

                                                                        

Lag

Kval    senast **

 

Semi ***

Final

 

030316

Anm. senast 030215 1)

030405-06

030530-030601

 

360 kr/lag

Högst 6 spelare per lag. Dfb arrangerar kval – minst 24 brickor per match, minst 3 matcher per lag. 10 semifinaler á 6 lag. Vinnarna till SM-final.

 

Seniorer lag

Direktfinal

 

030322-23

500 kr / spelare

Högst 6 spelare per lag. Deltagarna skall vara födda 1948 eller tidigare. Finalort Stockholm

 

Juniorer par

Direktfinal

 

021130-021201

300 kr / spelare

Deltagarna skall vara födda 1977 eller senare. Finalort Stockholm.

                                                

Juniorer lag Direktfinal

 

030322-23

 

300 kr / spelare

Högst 6 spelare per lag. Deltagarna skall vara födda 1978 eller senare. Finalort Stockholm.

 

1) Senaste datum för Dfb att anmäla deltagare till SBF. Omkvotering sker om ett distrikt spelat med färre antal par/lag än som meddelats. Startavgifter återbetalas ej.

 

2) Minimiantalet anger vad som krävs för en garantiplats i en parsemi/final/lagsemi. Färre deltagare ger en plats om fördelningstalet så medger.

 

*)  I SM-par-omgång 1 utdelas silverpoäng enligt 100-skalan. 16 får silver och 41 får brons. I SM-par-final omgång 2A startar alla på noll och guldpoäng utdelas enligt skalan i särtrycket till och med 13:de plats. I SM-final omgång 2B utdelas guldpoäng 10-7-6-5 om alla ställer upp, därefter silver och brons till och med i princip första tredjedelen. Om inte alla ställer upp får man mästarpoäng enligt aktuell silverskala omvandlad till guld. 4 par får guldpoäng.

 

**) Om Dfb  arrangerar särskild DM-final, och spelar färre än 24 brickor per match, skall minst 120 brickor spelas med halverad silverskala. Om färre än 12 brickor per match spelas skall lagbarometerprincipen användas vid utdelandet av silverpoäng.

 

***) TD fastställer orten och vilka Dfb som ska vara representerade var. Inget Dfb kan ha fler än två lag på hemmaort och högst ett lag på annan ort i en och samma semi om inte avståndet till näst närmaste spelort är längre än 40 mil. Avsteg kan göras efter samråd TD - berörda lag - Dfb. Lagen väljer semifinal i ordning efter inbördes placering i kvaletappen omedelbart efter spelets slut. I semi-finalerna spelas serie, 24 brickor per match enl. officiella WBF-skalan. Kostnader för lokal och TL fördelas mellan deltagande Dfb. SBF bidrar med högst 1.000 kr. Reseersättning beräknas som vid finaler; arrangerande distriktsförbund betalar ut, redovisar till SBF och tar ut eventuell mellanskillnad. I finalen spelar 10 lag, 24 brickor/match.


 

EM-fonden

I tävlingar för veteraner, mixedpar, damer och par, avsätts 10 kr per par till en särskild EM-fond. De två bästa paren i varje tävling får ur denna fond söka resebidrag för deltagande i aktuell EM-tävling – sådana spelas vartannat år. Bidraget kan inte bytas mot något annat och utgår endast om man verkligen deltar i den aktuella tävlingen.

Mästarpoäng

Mästarpoäng utdelas i samtliga tävlingar, se ovan och särtryck från MPK. I SM-lagfinalen krävs att man spelat minst 1/6 av brickorna för att få bonuspoäng och medalj. I JSM-lagfinalen och SM-seniorer lag krävs att man spelat minst 3/10 av brickorna för att få guldpoäng och medalj. Distriktsförbundet står för mp-kostnaden i samtliga omgångar som föregår SM-finalen, utom lagsemifinalerna.

 

I alla SM-finaler utom veteraner och juniorer-lag utdelas europeiska mästarpoäng, som fördelas av Mästarpoängkommittén.

 

Medlemskontroll

Arrangören - oavsett nivå - är skyldig att kontrollera att samtliga spelare är medlemmar i SBF. Spelare som ej betalat medlemsavgift skall av arrangören erhålla förtryckt inbetalningskort. Dessa spelare skall också omedelbart rapporteras till berört Dfb och SBF:s kansli.

Om spelaren ändå inte betalt avgiften inom en månad övergår betalningsansvaret till arrangören.

 

WO i lagmatcher

Om WO föreligger i en match gäller följande efter skalan 25-0:

* Det orsakande laget A  får VP 0-25 med IMP = minimum 0-88 IMP.

* Det andra laget B  får VP enligt det bästa av följande tre alternativ - avrunda alltid decimaler uppåt till närmaste heltal. IMP = minimun för aktuellt resultat.

1. Sitt snitt i övriga spelade matcher - beräknas efter seriens slut.

2. 18 VP och 15-0 IMP.

3. Snittet av vad de lag, som mött A fått i dessa möten - beräknas efter seriens slut.

OBS vid WO delas inga mästarpoäng ut.

 

Otillåten reserv

Det är distriktets skyldighet att kontrollera medlemskap.

 

Om en otillåten reserv deltagit gäller det uppnådda matchresultatet med följande korrigeringar:

1. Det felande laget bestraffas med 17 VP i avdrag till lägst 0.

2. Det andra laget behåller sitt resultat, dock lägst 17 VP som då ger 10-0 IMP.

3. Mästarpoäng delas ut efter uppnått resultat.

 

Exempel: 21-9 till felande laget blir 4-17. IMP = minimum  (4 ger 0-58 IMP).