Tabell A1, Partävling 4 - 32 par
Antal Placering Antal Placering
par12 3456 par12 3456 7891011
17 34 23 16 11 8 6
18 36 24 16 11 8 6
19 38 26 18 12 8 6 4
4 8 6 20 40 27 18 12 8 6 4
5 10 7 21 42 28 19 13 9 6 4
6 12 8 22 44 30 20 14 10 7 5 4
7 14 10 7 23 46 31 21 14 10 7 5 4
8 16 11 8 24 48 32 22 15 10 7 5 4
9 18 12 8 25 50 34 23 16 11 8 6 4 4
10 20 14 10 7 26 52 35 24 16 11 8 6 4 4
11 22 15 10 7 27 54 36 24 16 11 8 6 4 4
12 24 16 11 8 28 56 38 26 18 12 8 6 4 4 4
13 26 18 12 8 6 29 58 39 26 18 12 8 6 4 4 4
14 28 19 13 9 6 30 60 40 27 18 12 8 6 4 4 4
15 30 20 14 10 7 31 62 42 28 19 13 9 6 4 4 4 4
16 32 22 15 10 7 5 32 64 43 29 20 14 10 7 5 4 4 4
Par12 3456 Par12 3456 7891011

Principen är att segraren erhåller 2 poäng för varje i tävlingen deltagande par (Ren Mitchell räknas som två tävlingar). 1/3 av de deltagande paren erhåller poäng enligt tabell A1 eller A2.

Minimiantal par: 4
Minsta antal brickor: 18

Båda spelarna i paret erhåller det antal bronspoäng tabellen anger, dock ej mindre än 4. Bronspoäng för partävlingar utdelas alltid med resultaten räknade för varje omgång (vilket ofta är en spelkväll) separat.

Om mindre än 18 brickor spelas, må två på varandra följande tävlingar med samma par räknas som en tävling och bronspoäng utdelas enligt tabell A1.

Vid tävling för orutinerade deltagare kan 10 - 17 brickor spelas, varvid halv skala tillämpas. Här kan som minimum 2 poäng utdelas.

Vid gruppindelning för par efter styrka korrigeras parantalet med nedanstående koefficient:
två grupper tre grupper fyra grupper fem grupper
koeff. koeff. koeff. koeff.
A-grupp 1,1 A-grupp 1,15 A-grupp 1,15 A-grupp 1,2
B-grupp 0.9 B-grupp 1,0 B-grupp 1,05 B-grupp 1,1
C-grupp 0,85 C-grupp 0,95 C-grupp 1,0
D-grupp 0,85 D-grupp 0,9
E-grupp 0,8
Det kan bli fler eller färre än en tredjedel av paren som erhåller poäng, beroende på att 4 bronspoäng är minimigräns. Det är parantalet som multipliceras, inte poängen i tabellen.