IMP ACROSS THE FIELD (IAF) – SM LAG JUNIOR, FINAL

 

Nedan finner Du IAF för SM Lag Junior, final 2013.
Resultaten publiceras snarast efter det att ronden färdigspelats

 

Senaste uppdateringsdatum och -tid framgår av tabellen.

  

Resultat

 

Tabell parvis (i PDF), lagvis (i PDF)

 

HTML

Rond

PDF

Rond

Givsamling

PDF-format

Hittills

rapporterat

 

Publicerad

1

1

Rond 1

Komplett

2013-05-25, kl 14.00

2

2

Rond 2

Komplett

2013-05-25, kl 15.40

3

3

Rond 3

Komplett

2013-05-25, kl 19.05

4

4

Rond 4

Komplett

2013-05-25, kl 21.45

5

5

Rond 5

Komplett

2013-05-26, kl 11.00

6

6

Rond 6

Komplett

2013-05-26, kl 13.00

7

7

Rond 7

Komplett

2013-05-26, kl 14.45