Rankingsystemet

Nytt medlemsregister till SBF_Rank 
Högerklicka på filen, välj spara som, placera filen på tex skrivbordet och dubbelklicka
sedan på filen och välj var du vill spara den. 

Ny programvara till SBF´s rankingsystem kan hämtas hem från webben.

Gör följande.

1. Tag först bort programmet SBF_Rank på din dator.
2. Gå till www.bridgefederation.se/rankingfiler
3. Klicka på de tre filerna som har datum 15-jun och spara ner dessa i en mapp.
4. Sedan
går du till den mapp du skapat och klickar på setup.exe
    då startar installationen och när detta är klart har Du en ny version av
    SBF´s rankingsystem. Om det är något Du undrar över ring till kansliet
    Tel: 08 - 545 270 50

Tag hem följande fil SBF_Rank.exe och när ni sparat den på skrivbordet dubbelklicka på filen och svara OK på första bilden sedan klickar ni på Unzip om programmet har den sökväg som står i det lilla fönstret nu ersätts den gamla filen så att det inte skall vara några problem med att skriva ut tävlingarna.

Regler för rankingsystemet

Instruktioner för SBF´s rankingsystem